Púť mladých a rodín - Family Xaveriáda 2017

 

Family Xaveriáda je prázdninové podujatie, ktoré za cieľ obnovu mladých ľudí a rodínkresťanskej viere. Jej príprava vychádza zo skúsenosti duchovných obnov pri stretávaní rodín a mladých ľudí počas rôznych životných príležitosti, pri modlitbe a úvahách na biblické námety. Využíva zážitkyputovania, z ľudských priateľstiev, z obdivu prírodných krás a zo skúsenosti ticha. Podujatie pripravujú spoločenstvá rodín pri jezuitskýchuršulínskych kostolochBratislave, v Trnave a v Ružomberku v spolupráci s rehoľou Spoločnosti Ježišovej.

Trasy putovania sa pripravujú striedavo do rôznych destinácií na Slovensku, na Morave i v Maďarsku. Putovanie v roku 2018 smeruje na Velehrad. Pri vlaňajšom putovaní sa ho zúčastnilo 60 osôb z rôznych vekových kategórii

Duchovný impulz pre rodinné spoločenstvo

Zo starobylého textu o rozjímaní
 
Rozjímanie je súčasťou nášho kresťanského života. Preto je nutné dopriať si čas aj situáciu, aby sa ono zakorenilo v duši.

Ako k tomu možno prispieť?

1. Pokľaknem, vrele ďakujem za všetko, čo som počul, čo prešlo mojou dušou, za každý posvätný cit, poznanie, radosť, ľútosť, za predsavzatia, za tie chvíle u nôh Kristových. 
2. Spytujem sa ako som konal toto rozjímanie, ako som uplatňoval rozum, vôľu, cit, pamäť, spytovanie, predsavzatie. 

3. Opakujem si hlavné body, čo hovoriac ukladajú.
4. Čo najviac na mňa zapôsobilo, čo si do smrti chcem pamätať?
5. Aký je môj doterajší život vo svetle týchto právd? O čo lepšie by mi bolo, keby som jednal podľa týchto právd.
6. Čo mi ukladá poznanie pre ďalší život? Čo sa musí zmeniť u mňa, čo mám odstrániť, čo zlepšiť, čo si musím osvojiť?
7. Ako to splním? Ktoré prostriedky použijem, čoho sa mám vystríhať?
8. Teším sa na to. Je to múdre, dôstojné, bude to šťastím pre môj čas i večnosť, požehnaním, radosťou na smrteľnej pospeli, prameňom blaženosti bez miery, na veky.

Aktivity Uršulínskeho spoločenstva

Aktivity Uršulínskeho spoločenstva

SÚŤAŽ 2010

Pozrite si ocenené fotografie z fotosúťaže Xaveriády 2010 ale aj celú fotogalériu! Čítajte ďalej..

Syndikovať obsah